Test kreativnosti - testovi kreativnosti online

testovi  Testovi na ovoj stranici su zabavnog, dijelom i obrazovnog karaktera, te ne predstavljaju formalnu psihološku procjenu.
test  These online psychological tests are for your entertainment and possibly educational use only and do not replace in any way a formal psychological evaluation.

Kreativnost je mentalni proces koji obuhvaća stvaranje novih ideja i koncepcija, ili novih veza između postojećih ideja i koncepcija (složenih pojmova). Kreativnost nije samo stvaralaštvo nego i uočavanje neobičnog (humor kao znak kreativnosti). Prema Tayloru kreativnost se razvija i izražava prvo kroz spontane aktivnosti, pa usmjerene aktivnosti (7 -10 god.), zatim invencije (11 - 15 god), inovacije (16 - 17 god) i tek u odrasloj dobi kroz kreativno stvaranje. Kreativnost je donekle povezana s inteligencijom. Po Guilfordovom faktorskom modelu intelektualnih sposobnosti za kreativnost su najvažnije operacije divergentnog mišljenja. Primjenom operacija na sadržaje dobivamo slijedeće globalne faktore divergentnog mišljenja: fleksibilnost, fluentnost, originalnost i elaborativnost. Kao bit kreativnosti možemo istaknuti originalnost i prikladnost kreativnog produkta. Kreativni način razmišljanja se može uvježbavati i predstavlja funkciju koja se u odnosu na znanje uvelike zapostavlja. Kreativnost je teško valjano mjeriti, ali ipak evo online testovi kreativnosti kojima se to pokušava..

Test / kviz kreativnosti koji slikovito prikazuje koji način razmišljanja je kreativan. Creative MRI
Test kojim se procjenjuje stav prema rješavanju problema kao i načini pristupanja problemima koji doprinose kreativnom razmišljanju. Test kreativnosti pristupa rješavanju problema
Još jedan test po pristupu sličan prethodnom i slijedećem. CREAX samoprocjena kreativnosti
Test kreativnosti na osnovu ispitivanja osobina ličnosti koje se često nalaze u kreativnih ljudi. Test kreativnosti
Znanstveno validiran test za mjerenje 4 tipa vještina koje ljudima pomažu u izražavanju kreativnosti. Autor dr. Robert Epstein je tvorac teorije generativnosti koja objašnjava kreativnost. My creativity skills (ECCI-i)
Upitnik kreativnosti za menadžere. Ne radi se o upitnicima ličnosti nego o testovima vještina. Služe kao mjere onih ponašanja koja odražavaju određenu kompetenciju, u ovom slučaju kreativnost. Kreativnost menadžera (ECCI-m)

  Del.icio.us        

Psihologija Test osobnosti Savjeti psihologa

Razmjena linkova

Početna stranica ~> testovi inteligencije i ličnosti

Free Web Hosting


© 2005-2009 Testovi.50webs.com - Disclaimer - Webmaster: